Modig samfunnsutvikling gjennom enkel kunnskapsdeling

Våre tjenester

Blog dreamstime xxl 106174053
Ekstern prosessledelse

Målet er å få til mer, med bedre resultat, raskere og med et minimum av konflikter. Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no om du trenger ekstern prosessleder av endrings-, omstillings- eller innovasjonsprosess i din virksomhet.

Blog 2b9a6736 2
Mentor, coach eller rådgiver?

Føler du deg alene som leder, der ansvaret tynger deg? Står du i vanskelige strategiske veivalg eller krevende endringsprosesser? Vil du ha sparringspartner som ikke selv er del av virksomheten eller har strategiske egeninteresser i din beslutning? Jeg hjelper deg!

Blog glade folk
Digital markedsplass for bærekraftig kapasitetsbygging i organisasjoner

Demokratitanken AS utvikler en digital markedsplass for enkel deling av kunnskap i organisasjoner, og mellom organisasjoner og samfunn. Vi er nå ferdig med konsept, og i prosess mot utvikling av prototype.

Oppdrag

Blog 20160913 202119
Kommunesammenslåing som motor for regional innovasjon?

Etableringen av nye kommuner 1.1.2020 gir behov for å gå kritisk gjennom organisering av tjenester, for å se hva en skal beholde, bygge videre på og avvikle. Denne prosessen har stort innovasjons potensial, men for hvem vil dette kunne gi verdiskaping? Er du i en slik prosess nå og trenger hjelp til å finne deres potensiale? Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no. Nedenfor følger en artikkel om potensialet i Nye Ålesund kommune til inspirasjon.

Blog fire 8837 640
Hvordan få til stor endring raskt når konfliktpotensialet er høyt?

Denne artikkelen skildrer og drøfter prosessdesign for omstillingsprosess. Case er en større klinikk i helseforetak som skulle utarbeide nye prinsipper for ledelse, og sette ny organisasjon. I prosessen ville flere av de involverte trolig miste sine lederstillinger. Les hvordan vi gjorde det med minimalt med støy, rask implementering og stor medvirkning fra alle berørte parter. Trenger du hjelp i en slik prosess nå? Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no for hjelp.

Blog 20170809 104001
Kva skaper gode samfunn?

Har du tenkt på kva som gjer at nokre område opplevar at folk flyttar til, trivast og er aktive, mens andre område forblir stader der folk bur i kortare periodar og ikkje inngår i samfunnet rundt? I denne artikkelen ser eg på relevant samfunnsforskning opp mot busettinga i ein liten øykommune på Nord-Vestlandet for å illustrere kva som skal til for å trivast på ein stad.

Blogger og artikler om lederskap

Blog angry 2191104 640
Hva skal vi med byråkrati og hvordan lede det?

Byråkrati. Smak på ordet og kjenn følelsene bruse. Les om byråkrati i offentlig ledelse under, eller ta kontakt med meg om du trenger coach, rådgiver eller prosessleder i byråkratiske utfordringer i egen organisasjon eller lederskap. Kontakt Ann-Heidi@Demokratitanken.no, mobil 901 50994.

Blog chess 2730034 1920
Organisasjonslæring - tillit og strategiske posisjonar når makt er i spel.

Ein dynamisk organisasjon er ein organisasjon som evne å kontinuerleg tilpasse seg sine omgjevnader og skiftande rammevilkår. For å klare dette må den opptre strategisk i sitt leiarskap over tid. Er dette mogleg i politisk styrte organisasjonar, der makt kan overstyre læring? Kontakt meg på Ann-Heidi@Demokratitanken.no om du ønskjer å nytte meg som coach, rådgjevar eller prosessleiar i slik prosess.

Blog 20170415 140138
Delegert ledelse i 2500 år.

Har du lest boken "Krigføringens kunst"? Den ble skrevet i Kina for 2500 år siden, og er like aktuell for å reflektere over ledelse av mennesker på vegne av andre.