Modig samfunnsutvikling gjennom enkel kunnskapsdeling

Våre tjenester

Blog dreamstimefree 8240139
Er dere klar for suksess?

Står dere i kompliserte beslutninger, vanskelige veivalg og trenger avklaring fort? I løpet av 4 timer får dere frem kunnskapen dere trenger, og bygger samtidig kapasitet i laget til å lykkes!

Blog dreamstimefree 8909694
Trange budsjettrammer, store utfordringer og potensielle konflikter?

Har du ansvar for en endrings- omstillings- eller innovasjonsprosess som potensielt kan bli svært kaotisk, konfliktfylt og krevende? Trenger du hjelp til å løse utfordringene raskt og med lite konflikt?

Blog 2b9a6736 2
Mentor, coach eller rådgiver?

Føler du deg alene som leder, der ansvaret tynger deg? Står du i vanskelige strategiske veivalg eller krevende endringsprosesser? Vil du ha sparringspartner som ikke selv er del av virksomheten eller har strategiske egeninteresser i din beslutning? Jeg hjelper deg!

Erfaring

Blog 20160913 202119
Kommunesammenslåing som motor for regional innovasjon?

Etableringen av nye kommuner 1.1.2020 gir behov for å gå kritisk gjennom organisering av tjenester, for å se hva en skal beholde, bygge videre på og avvikle. Denne prosessen har stort innovasjons potensial, men for hvem vil dette kunne gi verdiskaping? Er du i en slik prosess nå og trenger hjelp til å finne deres potensiale? Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no. Nedenfor følger en artikkel om potensialet i Nye Ålesund kommune til inspirasjon.

Blog fire 8837 640
Hvordan få til stor endring raskt når konfliktpotensialet er høyt?

Denne artikkelen skildrer og drøfter prosessdesign for omstillingsprosess. Case er en større klinikk i helseforetak som skulle utarbeide nye prinsipper for ledelse, og sette ny organisasjon. I prosessen ville flere av de involverte trolig miste sine lederstillinger. Les hvordan vi gjorde det med minimalt med støy, rask implementering og stor medvirkning fra alle berørte parter. Trenger du hjelp i en slik prosess nå? Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no for hjelp.

Blog 20170809 104001
Kva skaper gode samfunn?

Har du tenkt på kva som gjer at nokre område opplevar at folk flyttar til, trivast og er aktive, mens andre område forblir stader der folk bur i kortare periodar og ikkje inngår i samfunnet rundt? I denne artikkelen ser eg på relevant samfunnsforskning opp mot busettinga i ein liten øykommune på Nord-Vestlandet for å illustrere kva som skal til for å trivast på ein stad.

Blogger og artikler om lederskap

Blog bilde sm%c3%a5jenter
Hvordan formes en til ledelse?

Min påstand er at det viktigste arbeidet du gjør før tilsetting i en offentlig topplederstilling, er å bli godt kjent med deg selv og hva du står for som menneske og leder. Er du bevisst dette kan du i bedre grad tilpasse ditt lederskap til utfordringene. Del gjerne dine refleksjoner med meg per mail eller ring meg om du ønsker meg som rådgiver/ coach i eget lederskap.

Blog chess 2730034 1920
Organisasjonslæring - tillit og strategiske posisjonar når makt er i spel.

Ein dynamisk organisasjon er ein organisasjon som evne å kontinuerleg tilpasse seg sine omgjevnader og skiftande rammevilkår. For å klare dette må den opptre strategisk i sitt leiarskap over tid. Er dette mogleg i politisk styrte organisasjonar, der makt kan overstyre læring? Kontakt meg på Ann-Heidi@Demokratitanken.no om du ønskjer å nytte meg som coach, rådgjevar eller prosessleiar i slik prosess.

Blog dreamstimefree 8635295
Hvordan rammes du som leder i en sluttavtaleprosess.

I en tidligere artikkel viste jeg hvordan en kan forstå offentlige ledere sine sluttavtaler, og prosessen som fører frem til at dette er et nødvendig styringsverktøy i en virksomhet. I denne artikkelen vil jeg ta opp mennesket som rammes, og hvordan en slik prosess rammer deg faglig, med hensyn til omdømme, psykisk og i forhold til egne relasjoner.