Ann-Heidi

Ann-Heidi Paulsen Orvik

ann-heidi@demokratitanken.no

+47 901 50994


"Jeg hjelper DEG til modig samfunnsutvikling gjennom enkel kunnskapsdeling". 

Demokratitanken tilbyr deg som offentlig leder eller folkevalgt rådgivning, konsulent-, opplærings- og coachingtjenester. Særlig hjelper jeg kvinner, minoriteter og ungdom som er folkevalgte til å få den kompetanse de trenger for å bygge evne og vilje til folkevalgt makt gjennom sin posisjon. 

 Mitt hjerte banker spesielt for de underprivilegerte i samfunnet, og inkludering av alle stemmer i demokratiet. For meg er dette aktivt arbeid med samfunnssikkerhet og bærekraft for alle. Jeg har vært tillitsvalgt i mer enn 25 år, og slik representert arbeidere og toppledere i deres arbeidskonflikter og forhandlinger med arbeidsgiver, og jeg har representert arbeidsgiver i konfliktsaker som har havnet i retten. Jeg har vært meddommer i Tingretten i arbeidsrettslige saker. Dette gir meg svært god kunnskap om hvordan endringsprosesser og konflikter for alle arbeidstakere utvikler seg og blir løst, og kan si noe om menneskelig kostnader i dette. Dette er kunnskap jeg bruker aktivt som ekstern prosessleder i din virksomhet, når du har en krevende endrings-, omstillings-, eller innovasjonsprosess som trenger styring. 

 

Helhetlig samfunnsplanlegging og organisasjonsutvikling opptar meg sterkt. Jeg hjelper deg å utvikle og styre integrerte prosesser som utvikler  organisasjonen sammen med samfunnet rundt, med stor tillit og begrenset konflikt.  Jeg brenner for demokratiet, og har stor respekt for de lover, regler, normer og institusjoner som samlet utgjør vår demokratiske styringsmodell og styreform. Rolleavklaring og aktiv tillitsforvaltning gjennom kontinuerlig refleksjon og transparens rundt hvilken rolle en har er viktig for meg.

 

Jeg har vært og er politisk aktiv, og kjenner både politiker- og folkevalgtrollen. At jeg har erfaring fra både politikk, administrasjon og fagbevegelse gjør at jeg kan bygge bro i krevende prosesser i din organisasjon, og hjelpe deg som leder til å forstå utfordringene, identifisere mulighetene og rigge prosessene. Erfaringene som personal- og organisasjonsleder gir meg erfaringene innen arbeidsrett som hjelper deg gjennomføre prosesser i tråd med lov og avtaleverk. Som leder har jeg med en klar forventning til at alle med samfunnsoppdrag på vegne av fellesskapet forvalter egen habilitet aktivt og tillitvekkende. 


En kommune er en fantastisk plass å jobbe i. Du kommer nært på mennesker i alle faser av livet, og kan få gjøre en forskjell for enkeltpersoner og det samfunnet du er en del av. For å jobbe i det offentlige må du anerkjenne at det gjelder særlige regler.  Å jobbe i det offentlige kan av og til gjøre vondt, men mest av alt har det gitt meg store gleder. Mine erfaringer fra kommunal ledelse har gitt meg motivasjon til å hjelpe andre ledere, for å redusere det som er vondt og maksimere gledene. Mitt mål er å bidra med kunnskap til at du kan stå stått i ditt lederskap, i kjernen av demokratiet med MOT. 


Jeg er Ann-Heidi, mor til tre, bestemor til en, gift og bosatt vest av Molde. Jeg får energi av å jobbe nært på folk i krevende utviklingsprosesser, og verdsetter mangfold i meninger, interesser og måter å leve på. Jeg har siden 2007 arbeidet med å utvikle en digital markedsplass for enkel deling og bygging av kompetanse i organisasjoner, og mellom organisasjoner og samfunnet – Demokratitanken iLAG. Formålet er å dele anerkjent kunnskap og nettverk effektivt slik at riktig kapasitet og mot til handling bygges, og gjør oss sammen i stand til å utvikle gode organisasjoner og samfunn for alle. Demokratitanken har kontakt med bla Høgskulen i Volda ved masterutdanningen i samfunnsplanlegging og ledelse, samt skandinaviske konsulentmiljø som hver for seg eller sammen tar på seg prosessledelses av endrings-, og omstillingsprosesser i offentlige organisasjoner. 


Har du behov for hjelp? Send epost til Ann-Heidi@demokratitanken.no eller ring mobil 901 50994. CV om meg på Linkedin https://www.linkedin.com/in/ann-heidi-paulsen-orvik-77ab821a/