Trange budsjettrammer, store utfordringer og potensielle konflikter?

Har du ansvar for en endrings- omstillings- eller innovasjonsprosess som potensielt kan bli svært kaotisk, konfliktfylt og krevende? Trenger du hjelp til å løse utfordringene raskt og med lite konflikt?

Large dreamstimefree 8909694

Jeg har lang erfaring fra krevende omstillingsprosesser i offentlige virksomheter og bistår deg i å gjennomføre en prosess som frigjør potensialet for innovasjon, tilpasset tilgjengelige rammer, mens alle krav til forsvarlig hms, internkontroll og forsvarlig drift ivaretas. For at vi skal arbeide effektivt sammen gjennomfører jeg en prosess slik: 

Første uforpliktende kontakt. 

 1. Du sender meg en uforpliktende epost til Ann-Heidi@Demokratitanken.no der du beskriver din problemstilling, konteksten du står i og og hva du trenger hjelp til så presist du kan.
 2. Du oppgi kontaktinformasjon på mobil og et tidspunkt som passer for deg. 
 3. Jeg kontakter deg per mobil for å avklare forståelse av bestillingen. Samtalen vil ha form av en coachende avklaringssamtale for å identifisere rammen for bestillingen og omfanget for oppdraget. Samtalen vil ta ca 30 minutter og er gratis. 

Andre kontakt.  

 1. Demokratitanken AS sender deg et avtaleforslag, der forslag til rammer for oppdraget i tid, innhold og kostnad fremgår.  
 2. Avtalen omhanlder og hvordan vi håndterer opsjoner på nye aktiviteter underveis i oppdraget.
 3. Avtalen signeres av partene og oppstartsmøte avtales. 

Prosessgjennomføring

 1. Oppstartsmøtet varer minimum 4 t. 
 2. I oppstartsmøte møter Oppdragsgiver med de som er ansvarlige i form av ledergruppe, tillitsvalgte, vernetjeneste mm. 
 3. Vi vil arbeide oss gjennom tema som; Tidslinje for å forstå hendelser som har ledet frem til endringsbehov, effekten av tap og sorgarbeid i organisasjoner, organisasjonens livssyklus, relevante tema, rammebetingelser, logistikk, videre prosessdesign, tilknyttede aktiviteter og praktiske forhold som invitasjon av andre deltakere, lokaler, bevertning mm i videre prosess. 
 4. Det gjennomføres i tillegg minimum en samling av minimum 4 timer som kreativ verkstedprosess med involverte deltakere, ut i fra bestilling og ønsket resultat.
 5. I etterkant av hver samling i prosessen får oppdragsgiver rapport fra arbeidet som er utført. 
 6. Avslutningsvis i oppdraget gjennomføres evalueringsmøte mellom leverandør og Oppdragsgiver. 

Avtaleforutsetninger: 

 1. Oppdraget forfaller med 1/ 4 av avtalesum innen Oppstartsmøtet, 1/2 av avtalesum ved gjennomføring av første hovedaktivitet i prosess og siste 1/4 ved oppdragets sluttevaluering.
 2. Reiseutlegg, kost-, losji, betales av Oppdragsgiver etter regning fra leverandør.
 3. Alle Oppdragsgivers kostnader ved å arrangere prosessen for involverte deltakere mht lønn, reise, kost, losji, nødvendig materiell dekkes av Oppdragsgiver i tråd med avtalen gjort mellom Leverandør og Oppdragsgiver i oppstartsmøtet. 
 4. Leverandør leverer regning i tråd med avtale gjort om oppdragets omfang innledningsvis. 
 5. For oppdrag som er undervisning innkreves ikke moms, mens moms tilkommer på alle oppdrag som har form som konsulent, rådgivnings- og veiledningstjenester.  


Jeg gleder meg til å hjelpe deg til å lykkes med utfordringene! Jo fortere vi starter arbeidet, jo raskere lykkes du og ut av kaos vokser nye muligheter!