Mentor, coach eller rådgiver?

Føler du deg alene som leder, der ansvaret tynger deg? Står du i vanskelige strategiske veivalg eller krevende endringsprosesser? Vil du ha sparringspartner som ikke selv er del av virksomheten eller har strategiske egeninteresser i din beslutning? Jeg hjelper deg!

Large 2b9a6736 2

Tjenester

Jeg har lang erfaring som coach for offentlige toppledere, og er tilgjengelig for deg når du har behov.

Min erfaring er fra coaching av offentlige toppledere i kommuner, helseforetak, Kirkens fellesråd og interkommunale foretak i situasjoner av stor endring, konflikt og stress på arbeidsplassen, eller belastninger på hjemmebane som stresser lederhverdagen. Jeg har og erfaring med coaching av team som toppledergruppe, tillitsvalgte og vernetjeneste i større prosesser, og over tid. 

I coachingen benyttes kreative teknikker som del av coachingen etter avtale med deg som oppdragsgiver. 

Min erfaring som toppleder, politiker og tillitsvalgt er og tilgjengelig i form av rådgiver- og konsulenttjenester etter nærmere avtale.


Hvordan gjør vi det?

Da coaching er energikrevende for den som coaches vil jeg anbefale at våre økter ikke er lengre enn 1 time fra start til slutt.

For å kunne møte dine behov best mulig i hver økt, melder du inn problemstillingen du ønsker å arbeide med i forkant per epost.

Basert på din bestilling vil jeg ved oppstart foreslå en ramme for vårt møte samt avklare dine forventninger. 

Du har full frihet til å bestemme hva vi snakker om, ta pauser, endre retning eller stoppe underveis i våre økter.

Om du ønsker å bruke meg som rådgiver klargjøres dette ved oppstart av hver økt, slik at vi bruker tiden på det du har mest behov for.

Du har full frihet til å se bort i fra mine råd og de planer våre coachingøkter resulterer i, men skal du oppleve nytte over tid er forpliktelse til handling viktig!

Jeg har ikke ansvar for konsekvenser av å følge eventuelle råd du får av meg.   

Vi møtes digitalt eller fysisk, alt etter hva du har behov for. 

Jeg praktiserer taushetsplikt rundt klientforhold.

Alt som skapes eller dokumenteres i våre prosesser er din eiendom og beholdes av deg.


Tilbud 2019

Første coachingøkt er gratis slik at du kan prøve helt uforpliktende om dette er til nytte for deg! 

Ut 2019 koster hver økt kr 2000. Prisen gjelder ved digitalt møte.

Om du ønsker oppmøte fysisk, eller for coaching av team i prosess avtaler vi pris.   


Kontakt

Ta kontakt for uforpliktende samtale i dag. Ring meg på mobil 901 50994 eller send epost til Ann-Heidi@Demokratitanken.no

Jeg gleder meg til å få hjelpe deg i din ledergjerning!