Samspill politikk og byråkrati

Kort oppsummert byråkratiteoriene som styrer ledelsen av offentlige virksomheter og fellesskapets interesser.

Large forsidebilde byr%c3%a5kratiteori publ 13082019

Følg linken her og få kort oppsummert de viktigste teoriene som styrer offentlig ledelse og styring. Linken virker til 31.12.2019. Byråkratiteori


Har du behov for opplæring tilpasset egen virksomhet? Ta kontakt med oss på mobil 901 50994 eller send mail til Ann-Heidi@Demokraitanken.no.