Trenger du prosessleder?

Spesialist på krevende offentlig omstillings-, endrings- og innovasjonsprosesser med krav til demokratisk tillit.

Large dreamstimefree 8635295
Jeg hjelper deg lede, innovere, endre og omstille virksomheten for å møte fremtidens utfordringer - effektivt, med godt arbeidsmiljø og omdømme, bærekraftig og med god økonomi!

Veien til organisasjonslæring og tverrfaglig samarbeid går gjennom velfungerende arenaer for erfaringsdeling og konflikthåndtering.
Jeg gjennomfører mobiliserende organisasjonsendring-, innovasjons‐ og omstillingsprosesser! Jeg trener dine ledere til å bli effektive endrings-agenter selv. 
Vi arbeider i prosesser som inkluderer alle interessenter som må være involverte for å skape mer bærekraft - om dette er eiere, ledelse, ansatte, brukere og kunder, samt leverandører og  organisasjonens omgivelser - tilpasset deres behov!
Effekten blir raskt bygging av kapasitet! Vi skaper kreativitet og innovasjons-rom. Dette gjør iverksetting av store og kompliserte endringer mulig, med minimalt med støy.  I organisasjonen har dere selv kapasiteten til å bli deres beste utgave. 
Jeg lærer nøkkelpersonell i deres virksomhet hvordan de kan drive systematiske innovasjons-, endrings- og omstillingsprosesser selv, som del av det daglige arbeidet. Dere frigjør motivasjonen som finnes i egen organisasjon, og bygger stolthet, identitet og et attraktivt omdømme som del av prosessen.
Vårt mål for prosessen er å skape en organisasjon, som leverer på sitt oppdrag, er preget av trivsel og tillit og evner å respondere på endring slik at bærekraftig utvikling for samfunn, politisk styre, ansatte og innbyggere sikres. 

Vår prosess sammen:
1. Hensikt - Hvilke verdier skal skapes?  
2. Frigjøre relevant kunnskap som skaper mening. 
3. Aktivisere vilje til mestring.
4. Evne til handling gjennom trivsel. 
5.  Omgjøre gode intensjoner, forpliktelser og hensikt til forpliktende handling. 

I prosessen legger vi til grunn frihet og ansvar. Utbyttet står alltid i forhold til måten en velger å engasjere seg. Dette bygger på grunnleggende overbevisning om og erfaring for at mennesker tar ansvar når de oppdager at det gjør en forskjell. En myndiggjort organisasjon fordrer lederskap som evner å gjøre handlingsrommet tydelig og slipper medarbeiderne til. 

Ta kontakt med Ann-Heidi@Demokratitanken.no . Mobil 901 50994. 
Bilde illustrasjon:
 dreamstimefree_8635295.jpg