Digital markedsplass for bærekraftig kapasitetsbygging i organisasjoner

Demokratitanken AS utvikler en digital markedsplass for enkel deling av kunnskap i organisasjoner, og mellom organisasjoner og samfunn. Vi er nå ferdig med konsept, og i prosess mot utvikling av fullversjons prototype med støtte fra Innovasjon Norge.

Large all change starts with local action

Modig samfunnsutvikling gjennom enkel kunnskapsdeling.

 

 Hvorfor?

Jorda som vi kjenner den er under press. Vi må realisere FNs bærekraftmål innen 2030 om vi skal sikre en levedyktig planet, med gode levekår for alle. For å komme dit må vi alle akseptere forandring, gjøre bedre og opptre mer bærekraftig i alt vi gjør. Klokka tikker mot deadline.

Forretningsidé:

Kunnskap tilpasset ansvar – delt enkelt!

Fordi

Endringskapasitet = Kunnskap x Evne x Vilje

Kunnskap tilpasset ansvar gir trygghet, mot og kapasitet som grunnlag for modig samfunnsutvikling

Kapasitet til handling i en organisasjon avhenger av kunnskapen, viljen og evnen til hele laget som har ansvar i dette, og ikke hva enkeltpersoner kan. Derfor må kunnskap bygges sammen med alle aktører som skal samhandle, der vilje og evne gror ut av lærings- og modningsprosessen dere gjør sammen underveis.

Til grunn for forretningside og konsept ligger intervjuer med ordførere, rådmenn, politikere fra en mengde ulike partier, arbeidstakere, tillitsvalgte, kommunalledere, verneombud mm fra ulike deler av landet, by og land, ung, gammel, med funksjonsnedsettelser, innvandrere mm.

De uttrykker at de ønsker å bygge kompetanse sammen, men finner ingen bærekraftige modeller som møter deres behov innenfor den tid og økonomi de har tilgjengelig.

Mangelen på systematisk kunnskapsbygging i organisasjoner gjør at mange kvir seg for å ta ansvar som folkevalgte, tillitsvalgte og ikke trives i jobben sin. Dette gjør igjen at de har mindre mot, evne og vilje til modig samfunnsutvikling.

Mangelen på åpenhet om oppdrag som kompetanseleverandører til samfunnsorganisasjoner gjør og noe med legitimiteten til kilden og hvor mye vekt en tørr legge vekt på denne. Har vi råd til dette med de utfordringer vi står ovenfor nå?

 

Hvordan?

Demokratitanken skaper raskt kapasitet for bærekraftig handling i organisasjoner og mellom organisasjonene i samfunnet. Vi gjør dette gjennom enkel deling av anerkjent kunnskap og nettverk mellom alle aktører i og på tvers av organisasjonsgrenser i privat og offentlig sektor.

Når dere trenger det

På den måten dere trenger det

Der dere er

Så lenge dere trenger det

For å gi dere mulighet til å utvikle mot, vilje og kapasitet til å opptre bærekraftig sammen.

 

Hva?
Integrert i markedsplassen er en verdensledende elæringsportal, som gir deg som:

Kunnskapsleverandør:

 • Alle maler og ny teknologi som du trenger for å transformere din innsikt til førsteklasses læring målrettet mot organisasjoner, roller, ansvar, geografiske områder etc med intensjon om å påvirke bærekraftig effektivitet, produktivitet, kvalitet eller demokrati – gratis eller for å tjene penger på dette.
 • All aktivitet kan gjøres heldigitalt eller i hybrider av fysiske eller sanntids møter, online eller offline.
 • Et nytt markedsverktøy for å sørge for at deres kunnskap og nettverk blir effektivt kjent i markedet, slik at dere når de kunder som trenger dere, når de trenger dere, i den form de trenger dere og så lenge de trenger dere.
 • En markedsplass for anbud som gjør at enhver organisasjon kan koble seg mot de forsknings-, utviklings-, kompetanse-, innovasjons- og prosessledermiljø en trenger, i åpen og fri konkurranse slik at mest relevante miljø og anerkjente kilder velges.
 • Tillitsskapere integrert gjennom søkefilteroptimalisering, datasikring på alle nivå og for alle parter, brukergradering av fornøydhet og brukervennlighet, samt akademisk gradering av forsknings- og akademiske kunnskapsbidrag av høy viktighet og faglig anerkjennelse.

Organisasjon:

 • Et effektivt verktøy for å strategiske dele den kunnskap og utvikle de ferdigheter i eller sammen med egen organisasjon sitt økosystem, for effektivt å møte de trusler og muligheter dere til enhver tid står ovenfor, tilpasset roller, ansvar og funksjoner. 
 • Alle brukere kan være både kunnskapsmottakere og kunnskapsleverandører, på alle nivå internt og utenfor egen organisasjon, i tråd med din virksomhets politikk for dette.

Individuell bruker:

 • Enkel tilgang til alle læringsaktiviteter og nettverk som du trenger å holde deg oppdatert på, på det samme stedet for alle posisjoner, roller og ansvar du har i ulike organisasjoner.
 • Enkel dokumentasjon av all historisk læring, tester, kvalifikasjoner og sertifiseringer i ulike stillinger, organisasjoner etc.
 • Verdensledende verktøy for fjernlæring og -lederskap, mentorering etc.
 • Et effektivt verktøy for å sikre at du er den som er i kontroll over din egen karriere og livslange læring.

 

Hvem utvikler?

Utviklingen skjer i hovedsak gjennom et samspill med ledende teknologi- og kunnskapsbedrifter i Møre og Romsdal. I konseptutviklingen har følgende firma vært medvirkende:  

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet som konsortium for en mengde mindre interesseorganisasjoner som ønsker å benytte verktøyet i egen interne organisasjonsutvikling samt til kompetansespredning i samfunnet om egen misjon og interessepolitikk.

Kompetanseleverandører på holistisk leder-, ledelses-, og organisasjonsutvikling i Norge og Sverige ved GC Tools, Friluften AB og RELA SA. Wise house As er invitert.  

Kompetanseleverandør og utviklingspartner Høgskulen i Volda.

Pilotkommuner rekrutteres høst 2019.

STI Norway AS samarbeider om integrering av LMS-løsning i markedsplassen.

AXBIT AS samarbeider om utvikling av koden.

ANNA Design AS har utviklet grafisk profil.

 

Ønsker du å være del av utviklingen?

Er du interessert i å være del av utviklingen, teste løsningen i tidlig fase, være aksjonær eller har innspill til funksjonalitet?

Kontakt oss på mobil 901 50994 eller per epost til Ann-Heidi@Demokratitanken.no.