Delegert ledelse i 2500 år.

Har du lest boken "Krigføringens kunst"? Den ble skrevet i Kina for 2500 år siden, og er like aktuell for å reflektere over ledelse av mennesker på vegne av andre.

Large 20170415 140138

Jeg siterer Sun Zi sin historie om hvordan han løste det delegerte oppdraget han fikk fra kongen av Wü slik at alle som ikke orker lese boken, i alle fall kan bli kjent med hans tanker om delegert makt. Dette mener jeg er noe av det beste som er skrevet om akkurat denne siden av ledelse.  Når en gir andre makt til å styre i sitt navn, overlater en også et stort ansvar til dem og mister kontrollen selv. Å tenke seg godt om, og forvalte sine delegasjoner klokt er en viktig lærdom for alle i ledende posisjoner. Jeg håper denne historien vil gi deg like mye glede, og refleksjon over ditt lederskap som jeg har fått. 

Boken er praktfull, og en bok du kommer til å ha glede over å reflektere til i hele din lederkarriere. Jeg  siterer historien ordrett fra boken "Krigføringens kunst", oversatt av Thor Dag Halvorsen etter Samuel B.Griffiths tolkning (N.W.Damm &søn, 2006). 


Sun Zi og hans etterkommer, Sun Bin.


Sun Zi var født og oppvokst i Qi. Takket være sin bok om krigføringens kunst, sikret han seg audiens hos He-lü, konge av Wu.

He-lü sa: «Jeg har lest dine tretten kapitler i sin helhet. Kan du utføre et lite forsøk i kontroll av troppebevegelser?

«Det kan jeg», svarte Sun Zi.

«Kan du utføre denne prøven ved hjelp av kvinner?» spurte He-lü.

«Ja» svarte Sun Zi.

Kongen sendte da bud på 180 vakre kvinner fra palasset.

Sun Zi delte dem inn i to kompanier og satte kongens to yndlingskonkubiner til å lede hvert sitt. Han instruerte dem alle i hvordan de skulle holde en hellebard.

Så sa han «Vet dere hvor hjertet er, og hvor høyre hånd og venstre hånd og ryggen er?»

«Det vet vi» svarte kvinnene.

Sun Zi sa: «Når jeg gir kommandoen «forover», skal dere stå vendt i samme retning som hjertet. Når jeg sier «venstre om», vender dere om mot venstre hånd, når jeg sier «høyre om», mot den høyre. Når jeg sier «helt om» skal dere snu dere i ryggretning.»

Kvinnene sa: «Vi forstår».

Da disse reglene var forkynt, ble bøddelens våpen satt fram.

Sun Zi ga ordrene tre ganger og forklarte dem fem ganger. Deretter slo han trommesignalet «høyre om». Men kvinnene syntes det hele var komisk og begynte å le.

Sun Zi sa: «Hvis instruksene ikke er tydelige og ordrene ikke er klare, er det hærførerens feil. Men når de er tydelig forklart og de ikke blir utført i henhold til militær lov, er det en forbrytelse av offiserene. Så ga han ordre om at lederne av de høyre og venstre rekkene skulle halshugges.

Kongen av Wu, som iakttok seansen fra sin terrasse, så med forskrekkelse at hans to elskede konkubiner skulle henrettes. Han sendte straks av sted en budbringer med følgende beskjed: «Jeg vet allerede at generalen er i stand til å kommandere tropper. Uten disse to konkubinene vil ikke min mat smake søtt lenger. Det er mitt ønske at de ikke skal henrettes.»

Sun Zi svarte: «Du har allerede utnevnt din tjener som hærsjef, og når militærsjefen er armeens leder, trenger han ikke å godta alle ordrene fra sin hersker.»

Følgelig beordret han at de to kvinnene som hadde ledet rekkene, skulle henrettes til skrekk og advarsel. Så brukte han de neste i rekkene som kompaniledere. Deretter gjentok han signalene, og kvinnene snudde seg mot venstre, høyre, forover, bakover, knelte og reiste seg, alt i nøye samsvar med drillen. Ingen våget å lage den minste lyd.

Deretter sendte Sun Zi en budbringer til kongen og informerte ham. «Troppene er nå i fin stand. Kongen kan komme og mønstre og inspisere dem. De kan brukes slik kongen ønsker, om han så vil ha dem til å gå gjennom ild og vann for seg»:

Kongen av Wu sa:» Generalen kan dra til sitt kvarter og hvile. Jeg har ikke noe ønske om å komme og inspisere dem. «

Sun Zi sa: «Kongen liker bare tomme ord. Han er ikke i stand til å sette dem ut i livet». 


Hva mener du om delegert ledelse? Del gjerne dine refleksjoner med meg ved å kontakte meg på Ann-Heidi@demokratitanken.no, eller om du vil bruke meg som din coach, rådgiver eller prosessleder.